Privacy en Cookiegebruik Van Dijk Coatingsystemen

Contactgegevens:
van Dijk Coatingsystemen
Industrieweg 3-5
8471 AD Wolvega
tel: 0561 83 33 33

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij slaan persoonsgegevens op en verwerk deze wanneer  gebruik maakt van het contactformulier op de website.
Het gaat hierbij alleen om:

 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Bedrijfsnaam

Uw IP adres wordt niet door ons opgeslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.).

De website heeft evenmin de intentie (bijzonder of gevoelige) gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder  toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met info@vandijkcoatingsystemen.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Wij verwerken via de website persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om  te kunnen bellen of e-mailen bij vragen of om onze diensten toe te kunnen lichten op uw verzoek en onze diensten te kunnen verlenen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens die via de website verkregen zijn niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens die verzonden zijn via het contactformulier op mijn website bewaren wij 30 dagen. Hierna worden de gegevens automatisch van de database gewist.
  IP adressen slaan wij niet op.
 • Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij vertrekken in principe nooit persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gebruik van foto’s van personen op de website

Wij gebruiken enkele foto’s op mijn website waarop sommige personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.

Staat u (of een familielid of kind) op een van deze foto en bent u van mening dat die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@vandijkcoatingsystemen.nl, zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wij willen er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vandijkcoatingsystemen.nl,

Wij gebruiken op de website de volgende maatregelen  om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Een TLS (voorheen SSL) verbinding. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging  voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Verwerkingsovereenkomst

De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan.
Wij hebben deze verwerkingsovereenkomst via teKiek! webdesign geregeld die de hosting van website en mail verzorgt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren.

Wij gebruiken op de website alleen technische en functionele cookies
Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het contactformulier.

En ook gebruiken wij  analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor actuele informatie over cookiegebruik op de website:
cookiechecker.nl